08

نقشه روشنایی برق ساختمان

اگر نقشه بالا کوچک است می توانید روی آن کلیک کنید تا بزرگتر شود. همانطور که مشاهده می کنید نقشه یک واحد مسکونی ست که دو اتاق خواب، یک پذیرایی، و یک آشپزخانه ...

06

چرا فیوز پرید؟

  آناتومی فیوز در سیستم های الکتریکی قدیمی دو نوع فیوز 120 ولت و 240-220 ولت استفاده می شوند. برای مدارهای 240-220 ولت، فیوزها پیچ های سرامیکی کوچکی هستند که ...