66066

تفاوت خشکشویی و آبشویی

فرق خشکشویی و آبشویی از اسمشان پیداست. اما اینکه هر کدام از این روش‌ها در عمل چگونه انجام می‌شوند و برای چه نوع البسه‌ای مناسب هستند را در مجله شیراز سرویس بخوانید. خدمات شستشو و اتوی لباس را به نام خشکشویی می‌شناسیم. اما حقیقت آن است که خشکشویی تن ...