لباس چروک

جلوگیری از چروک شدن لباس ها در چمدان

هنگام سفر، جمع آوري و قرار دادن لباس‌ها در چمدان بسيار مهم است اگر مي‌خواهيد لباس‌هايتان در حين بسته بندي در چمدان چروک نشوند، به توصيه ما عمل کنيد.   جلوگيري از چروک و تا خوردن لباس: هنگام تا زدن لباس‌ها و قرار دادن آنها در چمدان براي اينکه مابي ...