01

چرا یخچالها یک سره کار میکنن

علت یکسره کارکردن یخچال و فریزر درجواب این سوال میتوان گفت که دلایل بسیاری میتواند باشد دلیل اول : نشت گاز و کم بودن سرما :این مشکل در یخچالهای مختلف با شکل های مختلفی بروز میکند :یخچال های قدیمی :ممکن است به شکل نصفه برفک زدن جایخی بروز کند ، در برخی موا ...