ظرفشویی

۲۴ نکته مهم نگهداری از یخچال

نگهداری از یخچال: 24 نکته مهمدر صورت دانستن نکات نگهداری از یخچال می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد که در نتیجه عمر یخچال افزایش خواهد یافت؛ و همچنین احتمال تعمیر یخچال در آینده کاهش می‌یابد. یخچال و فریزر جزء پرمصرف ترین لوازم خانگی هستند؛ و توجه به نکات نگ ...

01

چرا یخچالها یک سره کار میکنن

علت یکسره کارکردن یخچال و فریزر درجواب این سوال میتوان گفت که دلایل بسیاری میتواند باشد دلیل اول : نشت گاز و کم بودن سرما :این مشکل در یخچالهای مختلف با شکل های مختلفی بروز میکند :یخچال های قدیمی :ممکن است به شکل نصفه برفک زدن جایخی بروز کند ، در برخی موا ...