راه اندازي سيستم گرمايشی موتورخانه

در آغاز فصل پاييز كم كم زمان سرويس سالانه و راه اندازي سيستم هاي گرمايش مركزي فرا مي رسد. چنانچه اين كار به درستي انجام گيرد، مي توان تا حد زيادي از صحت كار سيستم در طول فصل سرد مطمئن بود.

 مواردي مثل تميزكردن داخل ديگ بخار و دیگ آبگرم و دودكش در صورت لزوم، معاينه و بازرسي اجزاء سيستم از قبيل منابع دو جداره و انبساط، معاينه عايق كاري لوله هاي بيروني و غيره از ساده ترين كارهايي هستند كه در شروع فصل راه اندازي صحيح اين دستگاه واجد اهميت اساسي است. بدين لحاظ ابتدا چگونگي سرويس راه اندازي مشعلهاي گازي و گازوئيلي، و سپس نكاتي در خصوص ايمني موتورخانه ذكر مي شوند.

سرويس مشعل گازوئيلي حداقل بايد سالي يكبار به ترتيب زير انجام گيرد:

-كليد برق مشعل را در وضعيت خاموش قراردهيد.

-ترموستات و آكوستات را روي درجه مطلوب قرار دهيد.

-نازل را از نظر تميزي بررسي كرده اطمينان حاصل كنيد كه اندازه آن با ظرفيت حرارتي ديگ تناسب دارد.

-الكترودها بايد تميز و در جاي خود محكم باشند و فاصله آنها نسبت به هم و نسبت به نازل بايد طبق توصيه كارخانه باشدكه معمولا چنين است:

  1. فاصله دوالكترود ۳ تا ۴ ميلي متر؛
  2. فاصله هر الكترود از محور نازل ۹ ميلي متر؛
  3. فاصله الكترودها از نوك نازل ۰ تا ۳ميلي متر؛
  4. فاصله الكترودها از ديگر قسمت هاي فلزي مشعل بيش از ۶ ميلي متر؛

-فاصله شعله پخش كن تا نازل بايد متناسب با زاويه نازل و مطابق دستورالعمل كارخانه تنظيم شود.

-فتوسل را بيرون آورده با يك پارچه خشك و نرم آن را تمييز كنيد.

-اتصال كابل هاي ولتاژ قوي ترانسفورمر و كيفيت اتصال فيش كابل هاي جرقه به الكترودهاي جرقه را بررسي كرده و از صحت آنها مطمئن شويد.

-در مشعل هايي كه پمپ توسط كوپلينگ به محور الكتروموتور اتصال دارد، دريچه تنظيم هواي مشعل را كاملا باز كرده از استحكام كوپلينگ بين پمپ و موتور خاطر جمع شويد. بعد دريچه تنظيم هوا را طوري ببنديد كه حدود ۳ ميلي متر باز باشد.

-از وجود گازوئيل در منبع اطمينان حاصل كرده و شيرهاي مربوطه را باز كنيد.

از وجود آب در ديگ و رادياتورها مطمئن شويد.

-كليداستارت مشعل را بزنيد.

-پمپ گازوئيل را هواگيري كنيد. البته در سيستم دو لوله اي هواگيري خودبه خود صورت مي گيرد. چنانچه براثر طولاني بودن لوله كشي افقي يا قائم پمپ قادر به مكش اوليه نبود، سمت مكش را باز كرده گازوئيل را به طور دستي بريزيد و پر كنيد، بدين ترتيب پمپ كار مي كند. حال خلاء سنج رابررسي كنيد. اگر بعد از پر شدن  لوله مكش خلاء وجود نداشته باشد دليلش اين است كه يا پمپ كار نمي كند و يا اينكه در نتيجه لوله كشي غلط سمت مكش ،نشتي زياداست.

-پس از روشن شدن مشعل چنانچه شعله دود داشته باشد،دريچه هوا را كه حدود ۳ ميلي متر باز است كم كم بازتر كنيد تا دود بكلي از بين برود. در صورت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص تنظيم كنيد.

-مشعل را چند بار خاموش و روشن كنيد تا از صحت عمليات جرقه زني و اشتعال اطمينان حاصل گردد.

سرويس و راه اندازي مشعل گازي

بيش از روشن كردن مشعل اطمينان حاصل كنيدكه:

-دريچه دودكش باز است؛

-ترموستات ها و آكوستات روي درجه مورد نظر قرار دارند؛

-برق مشعل وصل است؛

-سيستم شوفاژ پر از آب است؛

-جريان گاز به مشعل برقرار است؛

اكنون براي روشن كردن مشعل به ترتيب زير عمل كنيد:

-قبل از باز كردن شير دستي گاز،دريچه تنظيم هوا را كاملا باز كرده مدار كليد فشاري گاز را اتصال كوتاه كنيد و كليد استارت را بزنيد. بدين ترتيب مشعل پس از اتمام زمان ايمني خاموش مي شود (رله ري ست مي كند).

-بعداز قطع كليد، اتصال كوتاه كليد فشاري گاز را برداشته و مشعل را روشن كنيد. هنگام كار مشعل شير دستي گاز را ببنديد، مشعل بايد بلافاصله روشن شود.

-پس از حصول اطمينان از صحت اجزاء مشعل دريچه تنظيم هوا را كاملا بسته و ميزان گاز را به وسيله رگلاتور يا شير مغناطيسي كم كنيد. حال مشعل را روشن كنيد تا با حداقل ظرفيت مدتي كار كند. محل اتصالات گاز را از نظر نشتي با كف صابون آزمايش كنيد.

-دبي گاز را زياد كرده و با افزايش هواي ورودي موقتا شعله را تنظيم كنيد تا دماي آب به ۷۰۰c برسد و سپس تنظيم كامل را انجام دهيد.

گرفته از سایت http://www.mboiler.com

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of