ed80d7aa-1041-483d-9727-63cfde4ea7a1

همه چیز درباره اظهار نامه مالیاتی

تعریف کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند محاسبه مالیات در ایران در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری یا علی الرأس محاسبه می‌گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا ...