شاخص

عایق رطوبتی چیست ؟

تاریخچه استفاده از عایق تاریخ استفاده از عایق به طور کلی بر میگردد به وقتی که انسان نیاز دید تا سرپناهی برای خود داشته باشد. یکی از مکان هایی که انسان های اولیه برای درمان ماندن از گرما، سرما، باران و برف در آن زمان استفاده میکردند و عایق مناسبی برای ا ...

نظافت منزل و شرکت در اپلیکیشن شیراز سرویس

با نکته های شیراز سرویسی شیرآلات خود را براق نگه دارید

شیرآلات بخش مهمی از بخش هاي دکوراسیون خانه رابه خود اختصاص میدهند و براق بودن شیرهای آب میتواند نشانه اي از پاکی و تمیزی باشد. البته دقت داشته باشید که برای تمیز کردن اینبخش باید نکات خاصی را نیز رعایت کنید. لکه‌هاي کوچک سفید روی شیر آب، براقی و ...