09

نکاتی برای خرید زودپز

زودپز، دیگی است که غذا را تحت فشار بخار آب و در زمان کمی می پزد. این دیگ های محبوب می توانند کاری کنند که غذا ظرف مدت بسیار کوتاهی نسبت به ظروف معمولی، پخته شود. نکات خرید زودپز: در اینجا چند نکته جهت خرید یک زودپز خوب را ذکر می کنیم. • ایمنی زود ...