ظرفشویی

۲۴ نکته مهم نگهداری از یخچال

نگهداری از یخچال: 24 نکته مهمدر صورت دانستن نکات نگهداری از یخچال می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد که در نتیجه عمر یخچال افزایش خواهد یافت؛ و همچنین احتمال تعمیر یخچال در آینده کاهش می‌یابد. یخچال و فریزر جزء پرمصرف ترین لوازم خانگی هستند؛ و توجه به نکات نگ ...

04

کاربردهای پنبه

ترکیبات و کاربرد پنبه پنبه از دو قسم تارهاى سپيدرنگ و دانه تشکيل شده است. تارهاى پنبه در واقع همان سلول‌هاى اپيدرمى نخمک (دانه)مى‌باشند. ديواره ويژگى تارهاى پنبه اين است که قابليت ريسيده شدن و پس از آن بافت‌پذيرى را دارد. پنبه داراى يک نوع ماده ...