شستن نمای ساختمان در شیراز سرویس

شستن نمای ساختمان

شستن نمای ساختمان یعنی نماشویی ساختمان با استفاده از دستگاه هایی نظیر واتر سند بلاست و واتر جت که همه این دستگاه به کمک فشار آبی که تولی میکنند باعث شستن و تمیزی نمای ساختمان می شوند شستن نما که توسط نماکار و به کمک طناب و در ساختمان هایی که داربست دارنن ...