شیرین-بیان

۴۶ خواص پزشکی شیرین بیان

شیرین بیان نام‌های دیگر آن: مهک، بیخ مهک، متکی، میجو، مژو، سوس، اصل‌السوس، مجو، مگ و مخ می‌باشد. ویژگی های شیرین بیان : 1- طبع آن گرم و خشک است. 2- برای آنژین 10 گرم شیرین‌بیان را در 250 سی‌سی آب سرد ریخته حرارت می‌دهیم تا به جوش آید سپس 5 دقیقه ...