بخاری

چرا بخاری ماشین خوب گرم نمی کند؟!

این مشکل ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. 1- اولین علت می‌تواند گرفتگی یا خرابی رادیاتور بخاری باشد. وقتی رادیاتور بخاری نتواند به‌خوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را از آب به هوا منتقل کند، بخاری گرمای لازم را نداشته و خوب گرم نمی‌کند. در اکثر موارد، را ...