نکات مهم در پلان های روشنایی برق

نكات مهم در پلان های روشنايی برق

۱- چراغ های مناسب انتخاب شده و توزيع نور يكنواخت باشد .

۲ – كوچكترين فيدر قابل قبول براي خطوط روشنايی برابر  ۱۰ آمپر است.

۳ – سيم ارت برای تمام چراغ ها منظور شود.

۴ – حداكثر تعداد چراغ (نقطه روشنايی ) روي هر خط در فضاي هاي متعدد برابر ۱۲ عدد است . ولی يك فضاي واحد محدوديت تعداد ندارد و فقط محدود به بار مجاز فيوز مربوطه مي باشد.

۵ – اگر سطح روشنايی طراحي شده خيلی پايين باشد ( مثلا كمتر از حداقل مقدار استاندارد ) به عنوان اشكال مطرح می شود .

۶ – استفاده از كليد مينياتوري براي خاموش و روشن كردن چراغ يا هر وسيله ديگر ممنوع است .( گاهی برای كنترل روشنايی فضاهاي بزرگ اين كار اشتباه را انجام مي دهند .)

۷ – در صورت استفاده از چشم الكترونيك ، لازم است نوع چشمي ، از نظر نحوه زاويه ديد و برد چشم ي ذكر گردد .

۸ – در مكان هايي از قبيل حمام، پشت بام، حياط و هر مكاني كه خطر پاشيدن آب به چراغ وجود دارد بايد از چراغ حباب دار ضد آب استفاده شود. ( ip ( 45

۹ – حداكثر افت ولتاژ در خطوط روشنايي برابر ۳ % از تابلو كنتور تا انتهاي خط روش نايي است ( اين مشكل در روشنايي محوطه هاي وسيع مانندپاركينگ ، مجتمع ها ،فضاي باز مجموعه ها و يا راه پله ساختمان هاي بلند مرتبه پيش مي آيد ) توجه شود كه روشنايي برخلاف پريز از نوع بار گسترده است .

۱۰ – كليد ها بايد با توجه به كاربرد ،از نوع مناسب انتخاب و در جاي صحيح و مناسب جانمايي گردند .( مثلا كليد تك پل براي پله استفاده نشود .)

۱۱ – انشعاب گرفتن از خطوط تغذيه پريزها براي روشنائي اجتناب شود.

۱۳ – روشنايي اضطراري با باطري براي مشاعات ساختمان از قبيل راه هاي خروج ،راه پله ها ، ورودي ساختمان ،لابي و ….. منظور شده باشد و منبع تامين انرژي آن مشخص باشد .

۱۴ – بايد تغذيه به كليد داده شود نه به چراغ ! در محل ها ي خاصي كه برق رساني به چندين اتاق مي باشد كه ارتباط با همديگر امكان پذير نباشد تغذيه از طريق جعبه تقسيم تعبيه شده در ورودی اتاقها ، استفاده شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of