7859

خشکشویی لباس نوزاد: این لباس حساس است!

خشکشویی و شستشوی لباس نوزاد در خانه پردردسر است. روش شستشوی این لباس‌ها که معمولا جای لکه غذا و چربی روی آن مشخص است، نباید آسیبی به بافت و نرمی پارچه بزند. خشکشویی و شستشوی لباس نوزاد حساسیت‌های خاص خودش را دارد. پوست نوزادان بسیار لطیف و حساس است و ت ...